Egypt Quest

Egypt Quest бонус играта има четири бонус нива. Всяко ниво се изобразява с метална боя: бронз, сребро, злато и платина.

Шест игри участват в бонус играта Egypt Quest, и те са: Rise of Ra, Burning Hot, 20 Super Hot, Halloween, Circus Brilliant и Egypt Sky.

Тези игри се намират в отделен портал и играчът трябва да ги разглежда като различни игри от вече познатите заглавия. Стойността и валутата на всяко едно бонус ниво са показани в горната част на екрана, над риловете.

Egypt Quest бонус игра се стартира само по време на Egypt Quest бонуса. Играчът печели 8 Egypt Quest Свободни игри, които се изиграват със специални рилове и символи

По време на Egypt Quest бонус игра, играчът натрупва печалби и събира символи Свитък, и може да спечели едно от четирите бонус нива.

Играчът печели бонус ниво, ако в края на Egypt Quest Свободни игри натрупаните печалби са в обхвата, определен за спечелване на едно от четирите бонус нива.

Сумата, спечелена от Egypt Quest бонус играта директно се добавя към текущия баланс на играча и не може да бъде разиграна в кръга за удвояване.

Играчът има реален шанс за спечелване на най-високото бонус ниво, играейки с всеки един от валидните за бонусната игра залози. И все пак, колкото по-висока е стойността на валидния залог, толкова по-големи са шансовете за влизане в бонусната игра и спечелване на някое от нивата.

Egypt Quest бонус играта има четири бонус нива. Всяко ниво се изобразява с метална боя: бронз, сребро, злато и платина.

Шест игри участват в бонус играта Egypt Quest, и те са: Rise of Ra, Burning Hot, 20 Super Hot, Halloween, Circus Brilliant и Egypt Sky.

Тези игри се намират в отделен портал и играчът трябва да ги разглежда като различни игри от вече познатите заглавия. Стойността и валутата на всяко едно бонус ниво са показани в горната част на екрана, над риловете.

Egypt Quest бонус игра се стартира само по време на Egypt Quest бонуса. Играчът печели 8 Egypt Quest Свободни игри, които се изиграват със специални рилове и символи

По време на Egypt Quest бонус игра, играчът натрупва печалби и събира символи Свитък, и може да спечели едно от четирите бонус нива.

Играчът печели бонус ниво, ако в края на Egypt Quest Свободни игри натрупаните печалби са в обхвата, определен за спечелване на едно от четирите бонус нива.

Сумата, спечелена от Egypt Quest бонус играта директно се добавя към текущия баланс на играча и не може да бъде разиграна в кръга за удвояване.

Играчът има реален шанс за спечелване на най-високото бонус ниво, играейки с всеки един от валидните за бонусната игра залози. И все пак, колкото по-висока е стойността на валидния залог, толкова по-големи са шансовете за влизане в бонусната игра и спечелване на някое от нивата.